Så anlägger du en camping

Att starta en campingplats är en dröm för många. Om man gillar att vara utomhus och samtidigt träffa nytt folk och få nya vänner kan det vara en mycket trevlig upplevelse att driva en campingplats. Om man vill starta en campingplats bör man först och främst fundera över vilken sorts camping man vill starta. Det finns flera olika typer av campingar som kan startas. Det kan vara en säsongsbetonad camping, en permanent camping eller en camping som endast tillåter tält. Det finns också möjlighet att starta en camping som bara tillåter husbilar eller campingområden som riktar sig till en viss målgrupp, till exempel människor intresserade av fiske. De flesta campingplatser har dock en sak gemensamt, nämligen att ju fler tjänster som erbjuds och ju fler produkter som finns på platsen, desto större intäkter kommer verksamheten att ge. Att starta en campingplats är en relativt reglerad bransch och beroende på vilka val man gör kan ett rejält startkapital krävs.

Regler för en campingplats

När man ska anlägga en campingplats finns det flera grundkrav. Ett av grundkraven är att gästens säkerhet ska kunna tillgodoses, och ovälkomna besökare ska till exempel kunna avlägsnas. Det ska också finnas belysning på campingplatsen och det vatten som används som dricksvatten ska vara kontrollerat och godkänt. På campingplatsen ska det också finnas ett fullt fungerande brandskydd. På en campingplats ska det också finnas ett visst antal toaletter och duschar. Antalet bestäms av Socialstyrelsens fastställda dimensioneringstal. Om man vill anlägga en camping kräver detta bygglov. Det finns dock vissa enskilda åtgärder som inte i sig kräver något lov om området ligger utanför detaljplanen. Dessa åtgärder kan till exempel vara olika markarbeten eller trädfällningar. Om syftet med de enskilda åtgärderna är att anlägga en camping, kan de sammantaget kräva ett bygglov. Det finns vissa specifika standardkrav som också måste uppfyllas på campingplatsen. Några av dessa krav omfattar till exempel den tekniska utrustningen som finns på campingplatsen. Det kan till exempel gälla servicebyggnader, tillsyn, matlagning, latrintömning och mycket annat. Det är alltså en mycket reglerad marknad.

Hur går man tillväga?

När det gäller att starta en campingplats gäller det att i första hand bestämma vilken typ av camping man vill driva. Vill man ha massor av barnfacilitetern och sommarläger för att underhålla barn och locka barnfamiljer, eller vill man skapa en camping specialiserad på att ge rullstolsburna och handikappade en skön campingupplevelse. I grund och botten kommer själva typen av camping att avgöra vilken infrastruktur och utrustning man måste ge till camparna. De grundläggande sakerna som krävs är väl grusade eller omskötta vägar, plats för matlagning samt grill, stugor, tvättstuga och tvättrum, telefon, internet och tv-linjer. Dessutom kan lekplatser, idrottsplatser eller andra rekreationsanläggningar vara bra. Det kan också vara bra om det finns större sällskapsrum inomhus i de fall vädret skulle vara dåligt. Det är bra om det finns ett par lokala fordon om det skulle uppstå en nödsituation. Om man vill erbjuda en camping för friluftsliv kan det också vara bra att ha några atv att låna ut. med smarta atv tillbehör kan de också användas i områdets skötsel.